Regulamin Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 1. Zasady ogólne:
 1. Każdy pielgrzym przed udziałem w Rowerowej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 2. Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno – pokutnym, któremu towarzyszy:
  • wysiłek fizyczny – trud pokonywania trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych,
  • wysiłek duchowy – życie z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy.
 3. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — zwracamy się do siebie po imieniu lub „bracie/siostro”.
 4. Jesteśmy dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.
 5. Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

 

 1. Zasady pielgrzymowania:
 1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów itp. są „wpisane” w charakter naszego podróżowania na Jasną Górę.
 2. Każdy uczestnik Pielgrzymki bierze udział w codziennej Mszy Świętej, modlitwie, nabożeństwach, apelach, itp.
 3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy nie palą i nie piją alkoholu.
 4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.
 5. Staramy się oszczędnie korzystać z wody w domach i szkołach.
 6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.
 7. Uczestnicy Pielgrzymki noszą kamizelkę odblaskową w czasie drogi. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. Każdego pielgrzyma w czasie jazdy rowerem obowiązuje kask ochrony.
 8. Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą:
  • prowiant podczas podróży
  • napoje
  • okrycie przeciwdeszczowe
  • środki opatrunkowe
  • leki osobiste
  • dokumenty, bądź ich kserokopię
 9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w pielgrzymce.
 10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.
 11. Pielgrzym, który dopuściłby się ze zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy”, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.

 

 1. Zasady poruszania się pojazdów:
 1. Pielgrzym przestrzega przepisów poruszania się na drogach publicznych.
 2. Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego.
 3. Pielgrzym – rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący pojazdami;
 4. Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
 5. Pielgrzym powinien mieć kask;
 6. Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
 7. Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego oraz z tyłu koloru czerwonego.
 8. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
  • włączanie się do ruchu,
  • zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
  • zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
  • jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim;
 9. Kierującemu rowerem zabrania się:
  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
 10. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
 11. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
 12. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę.
 13. Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania.
 14. Organizator każdego dnia na trasie pielgrzymowania zapewnia:
  • transport bagażu,
  • wsparcie „techniczne” na trasie,
  • opiekę medyczną,
  • bezpieczne postoje.